alpinDent - software application for dental practices

Cloud aplikacija za
stomatološke ordinacije

🗸 Elektronski karton pacijenata
🗸 Odontogram
🗸 Pametni zakazivač
🗸 Portal u čekaonici
🗸 Finansije
🗸 Statistike i izvještaji
🗸 Word šabloni za ponude, saglasnosti, dopise, izvještaje
🗸 SMS i e-mai podsjetnik

   

alpinVox - software application for speech therapist

Cloud aplikacija za
logopede i defektologe

🗸 Elektronski karton pacijenata
🗸 Pametni zakazivač
🗸 Dokumenta, zabilješke, anamneza
🗸 Finansije
🗸 Statistike i izvještaji
🗸 SMS i e-mai podsjetnik

   

alpinFox - software application for beauty and hair salons

Cloud aplikacija za
kozmetičke i frizerske salone

🗸 Elektronska evidencija klijenata
🗸 Pametni zakazivač
🗸 Dokumenta, zabilješke
🗸 Finansije
🗸 Statistike i izvještaji
🗸 SMS i e-mai podsjetnik

   

alpinPix - software application for photographer studios

Cloud aplikacija za
foto studio

🗸 Elektronska evidencija klijenata
🗸 Pametni zakazivač
🗸 GPS lokacije
🗸 Finansije
🗸 Statistike i izvještaji
🗸 SMS i e-mai podsjetnik

Unaprijedite svoje poslovanje već danas!